اطلاعات تماس
تلفن
۲۲۵۹۹۲۱۶ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۲۲۵۹۸۶۴۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۲۸۰۰۲۸۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
پاسداران، بعد از برج سفید، روبروی گلستان 3،پلاک 357

نمایندگی پارکر

تلفن

    • ۲۲۵۹۹۲۱۶ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

    • ۲۲۵۹۸۶۴۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

    • ۹۱۲۲۸۰۰۲۸۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

  • تهران،
    پاسداران، بعد از برج سفید، روبروی گلستان 3،پلاک 357

لینک های مرتبط